Temel oluşturan metal tamamen teminatlı olduğundan, karşı taraf riskine asgari şekilde maruz kalırsınız.

Tüm metaller, bağımsız üçüncü taraflarca ayrı bir şekilde saklanır ve denetlenir; yani, Tiberius'tan bağımsız olarak bir malzemeye doğrudan sahip olursunuz.

Did this answer your question?