Temel oluşturan metalin teslimi, Tiberius Coin uygulaması veya web sitesi kullanılarak tokenin “iptal edilmesi” ile yapılır. Blockchain kullanılarak güven altına alınan basit talimatlar, Tiberius'u metali teslim etmesi için bilgilendirir.

Artık teminatlandırılmadığı için de token dolaşımdan kaldırılacaktır (yani “iptal edilecektir”). Tokenin eski sahibi şimdi fiziksel materyali almaya hak kazanacak, ancak tokenin sahipliğinden feragat etmiş olacaktır.

Bu sürecin tamamı akıllı sözleşmeler kullanılarak merkezsizleştirilmiştir. İptal edilen her token, toplam dolaşımda olan token sayısını azaltır.

Did this answer your question?