İlk yıl için depo ücretleri, ihraç sırasında önden ödenecek. Tiberius, geniş çaplı emtia ticareti yapan ailelerin, tokenleri ücretsiz metal depolama yolu olarak satın almasını engellemek için tam depolama ücretlerini token sahiplerine yansıtmanın gerekliliğini anlıyor (ki bunun senelik %2'den az olması gerekir).

Metallerin yıllık taşıma maliyetinin %2'sinden az bir kısmı, gelişmiş ekonomiler için uzun vadeli enflasyon hedeflerinin altındadır, bu durum uzun vadede varlıklarınızın soyut değerini korumak için depolama ücretlerinin gerekliliğini haklı çıkarır (enflasyona karşı koruma).

Did this answer your question?