Rafine metaller, yüksek değerde, hacimce yoğun, saklanması kolay ve bozulmazdır. Sıvı metal piyasaları, herhangi bir merkez bankasından bağımsız bir değer depolamasına izin verir.

Did this answer your question?